Archive for the ‘Söderkisar’ Category

Söderkisar – Ny insamling. Framåt Bajen!

25 maj 2009

I sitt fortsatta arbete med att stödja Hammarby Fotboll med framtida spelarinvesteringar så har nu Söderkisar bildat ”Bajenborgen”. Till skillnad mot den förra sk ”Transferkorgen” så är detta ett mer renodlat riskkapitalbolag och en bättre lösning för både investerare och Hammarby.

Därför öppnar vi nu för nya och uppgraderade medlemmar i Söderkisar. Det är VI som är Hammarby!

Söderkisar copy

I fjol bevisade vi än en gång att Bajenandan är någonting unikt. I vilken annan klubb skulle över femhundra supporters gå samman och skapa en ideell förening med syfte att tillföra Hammarby Fotboll riskkapital?

Vi investerade 800 000 kr + vidarebefordrade ca 500 000 kr ytterligare till Transferkorgen. Våra 800 000 kr har vi nu möjlighet att investera i nya spelare för Hammarby. Dessutom ger vi nu alla Bajare chansen att bidra ytterligare:

Du kan hjälpa till på tre sätt: 
1. Du som redan är medlem som bronsmedlem: Uppgradera ditt medlemskap till silver eller guld.

2. Du som inte är med: gå med! Hur ser du här nedanför. 

3. Ragga nya medlemmar. Varje tillskott behövs! 

Söderkisar är en ideell förening, helt inriktad på att stödja Hammarby Fotbolls allsvenska verksamhet finansiellt. Våra medlemmar får ingen avkastning (annat än det goda samvetet) för egen del. Allt överskott investeras stadgeenligt i riskkapital för spelarinvesteringar i Hammarby Fotboll. Vi har via vår ordf. Hans-Olov varit ytterst aktiva i framtagandet av Bajenborgen och tror stenhårt på både det konceptet och på en fantastisk grönvit framtid om nu hela Bajenland reser sig om en själ och agerar för klubbens bästa. 

För att ditt bidrag skall göra skillnad måste vi ha det före den 26 juni. 

I Söderkisar kan du erhålla ett evigt medlemskap på tre olika nivåer: 
Söderkisen i Guld kostar 5 000 kronor (uppgradering från brons: 4000:-, uppgradering från silver: 2000:-) 

Söderkisen i Silver kostar 3 000 kronor (uppgradering från brons: 2000:-)

Söderkisen i Brons kostar 1 000 kronor 

Betala in din guld-, silver- eller bronsmedlemsavgift enligt ovan till –

Bankgiro 286-7489.

TILLSAMMANS MED NAMN, ADRESS OCH MAILADRESS.

Viktigt att betona:

1. Söderkisar kommer inte att betala tillbaka några medlemsavgifter. Föreningens syfte är att ge möjlighet för ”vanliga” supportrar att bidra till finansieringen av spelarköp. 

2. Vi kommer inte att skänka pengar till klubben för att täcka ”Svarta Hål”. Vi investerar pengar i Bajenborgen för spelarfinansiering. 

3. All återbetalning och avkastning kommer (efter avdrag för administrativa kostnader) att användas nästa gång Hammarby Fotboll äskar finansiellt stöd på villkor som vi på både kommersiella och andra sätt kan bedöma som rimliga. 

Har du frågor om Söderkisar så kan du kontakta oss via –

 info@bajengruppen.se

/Frank

Annonser

Riskkapital

15 mars 2009

Transferkorgen lider mot sitt slut, samtidigt så jobbas det frenetiskt på ett ny riskkapitalupplägg. Och en av dem som utformar detta är Hoo, Hans-Olov Öberg, som är vår ordförande i Söderkisar. Denna underbara kulturkapitalist är precis vad Hammarby behöver i sina led, när han försöker hitta en kombo av stort hjärta och stor plånka i Hammarbys namn. Det nya investeringsprojektet som efterträder Transferkorgen kommer även denna gång garantera både stora och små insatser och förhoppningen är att Söderkisar kan värva nya medlemmar i samband med detta. Under de få veckor vi var aktiva förra året så fick vi in cirka 550 medlemmar och cirka 850 000 kronor. Dessutom vill jag gärna framhålla ytterligare 4-500 000 kronor som vi fick förfrågan på (i poster om 100 000 kr/styck) som vi istället vidarebefordrade direkt in i TK. Så fort det börjar närma sig så kommer vi att informera i Bajenland om vilka möjligheter man har att bli medlem i Söderkisar denna gång och under vilka villkor. Detta är en unik möjlighet att bidra till den sportsliga delen av Hammarby som stärker banden mellan klubben och supportrarna.

http://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/allsvenskan/hammarby/

article4650339.ab

De som redan nu känner att de har viktiga frågor att ställa kan kontakta Hoo på –

hans-olov.oberg@hammarbyfotboll.se  

/Frank