Bojkotten 2008

Supportrarna inom BajenGruppen har tillsammans med supportrarna i AIK-Alliansen valt att bojkotta lagens bortamatcher under 2008.

Det delvis nya regelverk som gäller i Allsvenskan från 2008 i den så kallade Elitmanualen innebär bland annat att Hammarby och andra klubbar med supporterföljen på bortamatcher belastas med stora kostnader då besökande klubb tvingas ansvara och betala för säkerheten och ordningshållningen för de egna supportrarna.

Vi anser dels att det är principiellt fel och dessutom är detta ett brott mot svensk lagstiftning.

För Hammarbys del innebär detta kostnader totalt i storleksordningen 700 000 – 1 miljon kronor sett över hela säsongen. Hammarby får inte del av biljettintäkterna för de egna supportrarna men tvingas betala för dem. Helt oacceptabelt.

Vi anser att stora delar av regelverket i Elitmanualen är orättvist, otydligt och direkt dåligt och dessutom går emot svensk lag som säger att det bara ska finnas en juridiskt och ekonomiskt ansvarig arrangör. Detta bland annat för att det inte ska uppstå ansvarstvister vid eventuella krissituationer som kan uppstå, något som skulle kunna drabba oss i publiken.

De allsvenska klubbarnas säkerhetsansvariga förordar att SEF istället följer det UEFA-reglemente som tidigare gällde i Allsvenskan. SEF valde tyvärr att köra över sina klubbars säkerhetsansvarigas synpunkter och införde istället fullt ut det regelverk som gäller idag. Utan att vid något tillfälle förhöra sig hos supporterrepresentanter om deras åsikt. Helt oacceptabelt.

Dessutom har Hammarbys säkerhetsansvariga dokumenterat (foto/video/skriftliga rapporter) allvarliga brister i bortalagens arrangemang men trots det har SEF valt att inte agera. Vi pratar om allt från undermåliga arenafaciliteter som avsaknad av toaletter på bortasektioner till för få entréer som skapar trängsel och panik (lagbrott) till låsta utrymningsvägar (lagbrott), avsaknad av brandsläckare (lagbrott), avsaknad av sjukvårdspersonal (lagbrott), felaktig biljetthantering som resulterar i överfulla läktare med felaktigt placerade supportrar med mera. Listan kan göras mycket längre.

På nästan alla arenor där Hammarby varit bortalag under 2008 har utrymningsvägarna varit låsta (mycket allvarligt enligt polis och räddningstjänst) men i matchdelegaternas rapporter efteråt så får arrangören godkänt utan anmärkning. Helt oacceptabelt.

Vad vi vet har ingen klubb någonsin straffats eller bötfällts för dessa brister, inte heller vid de tillfällen då matchdelegaterna faktiskt fullgjort sitt arbete och gjort korrekta anmälningar. Jo, vid ett tillfälle har en klubb straffats – Hammarby bötfälldes 2006 efter hemmaderbyt mot Djurgården då matchen fick avbrytas. Detta trots att polis och räddningstjänsten gav (och alltid gett) Hammarby fullt godkänt som arrangör. Dessutom skrev matchdelegaten att Hammarby som arrangör gjort precis det som krävts enligt reglerna och ”ytterligare därtill utöver vad som kan krävas”.

Alla instanser, inklusive SvFF:s egen matchdelegat, var alltså eniga om att Hammarby inte bara fullgjort sina plikter som arrangör, man hade dessutom gjort mer än vad som kunde krävas av dem. Trots detta blev Hammarby som första och enda klubb bötfälld för något som man kunde konstatera låg utanför klubbens kontroll och ansvar. När Hammarby bad förbundet om en motivering till detta bötesstraff så fick man inget svar. Och man har till dags dato ännu inte fått ett svar på sin fråga. Helt oacceptabelt.

Dessutom är det så att de klubbar som väljer att spara in pengar genom icke tillräckliga arrangemangs- och säkerhetsorganisationer samtidigt frigör kapital till andra delar av sin verksamhet, till exempel den sportsliga. I klartext innebär det att dessa klubbar istället köper duktiga spelare som gör att de kan konkurrera bättre i Allsvenskan för pengar som de borde lägga på säkerheten med mera. Detta är orättvist mot Hammarby som tar sitt ansvar och detta missgynnar vår klubb.

Hammarby, och AIK, behandlas som paria på förbundsnivå, trots att man i princip är de enda klubbarna med fungerande arrangörs- och säkerhetsorganisationer och trots att det är i dessa klubbar det finns störst kompetens på dessa områden.

Det är nu hög tid att förbunden lyssnar på dem som faktiskt arbetar med och kan dessa frågor samt lyssnar på oss som betalar pengar för att se på svensk fotboll.

Vi kräver inte bara att arrangerande förening ska ta kostnaderna för sitt eget arrangemang, vi kräver också att man gör det enligt gällande lagar och förordningar!

Vi kräver att SvFF och SEF tar sitt ansvar när det gäller arrangörsskyldigheterna innan det sker ett dödsfall på någon arena!

Det är helt oacceptabelt att vår säkerhet och våra liv ska sättas på spel för att klubbarna och förbunden inte agerar och inte lyssnar på sin betalande publik.

(Stockholmsklubbarna har sedan lång tid tillbaka en fungerande organisation vid derbyn. Då dessa arrangemang är så pass stora så räcker respektive klubbs egen organisation inte till varvid man alltid samarbetar och i princip slår ihop de båda klubbarnas organisationer. Dessutom finns en samsyn från supporter- och ledningshåll mellan främst Hammarby och AIK i dessa frågor.)

Forza Bajen Siempre

/Frank Ågren

Annonser

%d bloggare gillar detta: